Bc. Michaela NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Příprava pracovníků a klientů na transformaci pobytových služeb pro osoby s mentální retardací

Preparing staff and clients for the transformation of residential services for people with mental retardation
Anotace:
Bakalářská práce je tematicky orientována na problematiku přípravy pracovníků a zároveň klientů na transformaci pobytových služeb pro cílovou skupinu osob s mentální retardací. Teoretická východiska práce se opírají o poznatky z problematiky mentální retardace, specifik osob s mentální retardací, vzdělávání a péče o osoby s mentální retardací a problematice služeb pro osoby s mentálním postižením, …více
Abstract:
The thesis is thematically focused on the problems of workers and at the sama time of the clients transformation of residential services for the target group of people with mental retardation. Theoretical basics of the work is based on knowledge from the mental retardation problems, specific characteristics of people with mental retardation, education and care for people with mental retardation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Michaela. Příprava pracovníků a klientů na transformaci pobytových služeb pro osoby s mentální retardací. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta