Miroslava Kučerová

Bachelor's thesis

Kvalita života klienta v zařízení poskytující sociální služby

Life quality of client in the institution providing social services
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu života osob v zařízeních poskytující sociální služby. Teoretická část pojednává o historickém vývoji sociálních zařízení, legislativní úpravě a klasifikaci sociálních zařízení, na které navazují standardy kvality sociálních služeb. Dále poskytuje informace o mentální retardace, klasifikaci a příčinách tohoto postižení. Část empirická je zaměřena na interpretaci …viac
Abstract:
This bachelor´s thesis focuses on the quality of life of persons staying at facilities providing social services. Its theoretical part deals with historical development of social institutions, their legislative adjustment and classification, which the social services quality standards are based on. Furthermore it provides information on mental retardation, its classification and causes of this handicap …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zverejniť od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Miroslava. Kvalita života klienta v zařízení poskytující sociální služby. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe