Theses 

Česká republika jako pervitinová velmoc – problematika obchodu s metamfetaminem v kriminologickém kontextu – Bc. Petr Svatoň

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Svatoň

Bachelor's thesis

Česká republika jako pervitinová velmoc – problematika obchodu s metamfetaminem v kriminologickém kontextu

Czech Republic as Great Power of the Pervitin – Problems of the dealing with Metamfetamin of the Criminologic point of vieuw

Abstract: Bakalářská práce v hrubých rysech nastiňuje problematiku zneužívání omamných a psychotropních látek s důrazem na metamfetamin. V textu je zevrubně popsáno chemické složení a historie výroby a zneužívání této látky v rámci celého světa i České republiky. Práce se zabývá specifiky české pervitinové scény, přičemž je ve stručnosti popsána její aktuální situace a nejnovější trendy ohledně nelegální výroby a distribuce této látky. Zevrubně je popsán rovněž alarmující vzestup vývozu metamfetaminu do zahraničí, organizovaný ponejvíce cizojazyčnými zločineckými strukturami. Čtvrtý oddíl popisuje postupný vývoj trestněprávní úpravy drogové kriminality, a v závěrečné části se bakalářská práce informativně zabývá výčtem útvarů jednotlivých bezpečnostních složek České republiky, které se bojem proti drogové kriminalitě v současné době zabývají.

Abstract: Bachelor´s thesis roughly depicts the problem of drug abuse with distress on metamphetamine. The text contains chemical formula of metamphetamine, history of it´s origin and abuse worldwide as well as in the Czech Republic. The thesis deals with specific problems of actual Czech “pervitin” scene and contains basic information about it´s actual status and newest trends in illegal production and distribution of metamphetamine. Also depicted is alarming increase in export of metamphetamine abroad, mostly organized by foreign criminal groups. Fourth chapter contains basic information on progress in law aspects of drug crime and it it´s final part, the bachelor´s thesis brings information about specific units from the Czech Republic government law enforcement agencies which are nowadays committed into actions against drug crime.

Keywords: Omamné a psychotropní látky, metamfetamin, pervitin, drogová závislost, organizovaný zločin, prodej a distribuce, pašování drog do zahraničí, policejní orgán, trestní represe.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Reader: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 22:47, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz