Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Bakalářská práce

Osobnostní rozvoj člena výcvikové komunity v přístupu zaměřeném na člověka (PCA)

Personality development of the training community member in the person centred approach
Anotace:
Autor se ve své práci zaměřil na osobnostní rozvoj členů výcvikové komunity v přístupu zaměřeném na člověka (PCA), konkrétně VI. výcvikové komunity organizované Diakonií Českobratrské církve evangelické. Cílem práce bylo zjistit, v jaké oblasti pociťují členové výcvikové komunity PCA největší osobnostní změnu a jak hodnotí jednotlivé prvky výcvikového programu z hlediska jeho přínosu k této změně. …více
Abstract:
The author is concentrated on personality development of members taking part in a person centred approach (PCA) training community; concretely the sixth training community organized by Diaconia Evangelical Church of Czech Brethren. His aim is to find in which domains the training community members feel the greatest progress of personality change and how they evaluate the training programme in the point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií