Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Disertační práce

Význam zisku chromozomální oblasti 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem

The impact of 1q21 gain in patients with multiple myeloma
Anotace:
Disertační práce pojednává o prognostickém významu zisku 1q21 chromozomální oblasti a ostatních častých chromozomálních abnormalit pro nově diagnostikované pacienty s mnohočetným myelomem léčené autologní transplantací kostní dřeně, a pro pacienty v relapsu onemocnění léčené novými léky – thalidomidem a bortezomibem.
Abstract:
This work describes the prognostic impact of gain of 1q21 chromosomal locus and other common chromosomal abnormalities for newly diagnosed multiple myeloma patients treated by autologous stem cell transplantation and for relapsed patients treated with the new drugs – thalidomide and bortezomib.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., RNDr. Jana Březinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta