Bc. Valerie Táborská

Master's thesis

Mediální reprezentace prezidentských voleb v USA v roce 2016: komparativní obsahová analýza deníků Lidové noviny a Právo

Media representation of US presidential election 2016 in “Lidové noviny“ and “Právo”. Comparative content analysis
Abstract:
Tato výzkumná práce se zabývá kvantitativní obsahovou analýzou mediální reprezentace prezidentských voleb v USA v roce 2016, konkrétně kandidátů Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Výzkum přináší komparaci zobrazování prezidentské volby v USA v Lidových novinách a deníku Právo. Teoretická část nastiňuje koncepty a teorie spojené s mediální reprezentací událostí. Práce přináší přehled dřívějších výzkumů …more
Abstract:
The aim of this thesis is the quantitative content analysis of media representation of the presidential election in US in 2016, the media representation of Donald Trump and Hillary Clinton. This research brings a comparison of media representation of presidential election in US in Lidové noviny and Právo. The theoretical part explains concepts and theories connected with media representation of events …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií