Bc. Jan Zatloukal

Bakalářská práce

Mediální pokrytí teroristických útoků v Paříži dne 13. 11. 2015 ve zpravodajském pořadu Události. Obsahová analýza

Media coverage of the terrorist attacks in Paris on 11.13.2015 in Události on public television ČT1
Anotace:
Naplní této bakalářské práce je analýza mediálního pokrytí teroristických útoků, které proběhly v Paříži v noci 13. 11. 2015. Pomocí technik kvantitativní metody (obsahové analýzy) a kvalitativní metody (interpretativní čtení) jsme zkoumali zpravodajské příspěvky ve veřejnoprávní televizi ČT1, konkrétně v pořadu Události, které byly odvysílány v období od 14. 11. 2015 do 18. 3. 2016. Cílem analýzy …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is an analysis of media coverage of terrorist attacks that took place in Paris at night 13. 11. 2015. Using the techniques of quantitative methods (content analysis) and qualitative methods (interpretative reading), we examined news entries on public television Česká televize, specifically in program Události that have been broadcast in the period from 14. 11. 2015 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií