Bc. Valerie Táborská

Diplomová práce

Mediální reprezentace prezidentských voleb v USA v roce 2016: komparativní obsahová analýza deníků Lidové noviny a Právo

Media representation of US presidential election 2016 in “Lidové noviny“ and “Právo”. Comparative content analysis
Anotace:
Tato výzkumná práce se zabývá kvantitativní obsahovou analýzou mediální reprezentace prezidentských voleb v USA v roce 2016, konkrétně kandidátů Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Výzkum přináší komparaci zobrazování prezidentské volby v USA v Lidových novinách a deníku Právo. Teoretická část nastiňuje koncepty a teorie spojené s mediální reprezentací událostí. Práce přináší přehled dřívějších výzkumů …více
Abstract:
The aim of this thesis is the quantitative content analysis of media representation of the presidential election in US in 2016, the media representation of Donald Trump and Hillary Clinton. This research brings a comparison of media representation of presidential election in US in Lidové noviny and Právo. The theoretical part explains concepts and theories connected with media representation of events …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií