Veronika Kupčíková

Bakalářská práce

Analýza rentability a aktivity společnosti Yves Rocher s. r. o.

Profitability and Activity Analysis of the Company Yves Rocher s. r. o.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení rentability a aktivity společnosti Yves Rocher s. r. o. za období 2013-2017. Práce je rozdělená do pěti kapitol. Druhá kapitola obsahuje popis metod finanční analýzy. Ve třetí kapitole je představena společnost Yves Rocher s. r. o. a poté je provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Čtvrtá kapitola obsahuje zhodnocení rentability …více
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis is evaluation of profitability and activity of the company Yves Rocher s. r. o. for the period 2013-2017. The thesis is divided into five chapters. The second chapter contains description of methods of financial analysis. In the third chapter is the company Yves Rocher s. r. o in introduced and then is horizontal and vertical analysis of the balance sheet and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Martina Borovcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava