Mgr. Michal SLIVKA

Bakalářská práce

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU A VNÍMANÁ OSOBNÍ ÚČINNOST ABSTINENCE U ZÁVISLÝCH KLIENTŮ DOLÉČOVACÍCH PROGRAMŮ

Stress coping strategies and abstinence self-efficiacy among clients of drug addiction aftercare program.
Anotace:
Práce se zabývá procesem zotavení ze závislosti v kontextu proměny strategií zacházení se stresem v průběhu doléčování. Závislost je teoreticky konceptualizována skrze dynamické procesní modely, zatímco stres je chápán jako fenomén s kognitivní, emoční i tělesnou komponentou. Zkoumanou populací jsou klienti programů následné péče po ukončené léčbě závislosti na stimulantech. Výzkumná část si klade …více
Abstract:
The thesis deals with the process of recovery from addiction in the context of changes in stress coping strategies within the addiction aftercare period. Addiction is conceptualized through a dynamic process model, while stress is seen as a phenomenon with cognitive, emotional and physical component. Surveyed population are addicts in addiction aftercare programs after completed long-term stimulant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLIVKA, Michal. STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU A VNÍMANÁ OSOBNÍ ÚČINNOST ABSTINENCE U ZÁVISLÝCH KLIENTŮ DOLÉČOVACÍCH PROGRAMŮ. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uk9umk uk9umk/2
6. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.