Martin Košina

Bachelor's thesis

Metoda Monte Carlo a její využití ve financích

Monte Carlo method and its usa in finance
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popis principu a využití simulační metody Monte Carlo, která se v posledních desetiletích těší velké popularitě v mnoha vědních oborech. V dnešní době nejrůznějších statistických průzkumů, analýz a zpracovávání informací mají podobné statistické metody velký význam. Teoretická část práce nejdříve obecně popisuje simulační modely jako takové, protože při jejich řešení se podobné …more
Abstract:
The aim of the thesis is the description of the Monte Carlo simulation method, which in recent decades are very popular in many scientific fields. Nowadays various statistical surveys, analysis and information processing are similar statistical methods very significant. The theoretical part of the paper firstly describes the general simulation models because of their solutions with similar methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Martina Hejdová
  • Reader: Marina Stecenková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42170