Bc. Dagmar Žáčková

Master's thesis

Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s.

Marketing strategy for Department of Entertainment of Center Babylon Plc.
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce byl návrh marketingové strategie pro oddělení zábavy v Centru Babylon a.s., porovnání se současnou strategií společnosti a hledání jejího zlepšení. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a je zaměřena na popsání marketingového přístupu ke službám a marketingové strategie. V praktické části je představena společnost, popsána analýza marketingové …more
Abstract:
The main goal of the diploma thesis was a draft of the marketing strategy for Entertainment Department of Centre Babylon Plc., compared with the current strategy of the centre and seeking possible improvements. The diploma thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and focuses on description of the marketing approach to services and the marketing strategy. In the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žáčková, Dagmar. Marketingová strategie pro oddělení zábavy Centra Babylon a. s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Administration