Stanislav PECKA

Bakalářská práce

Tvorba CRM aplikace v jazyce PHP za použití MVC architektury

CRM application development in PHP language using MVC architecture
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje CRM systému za použití jazyka PHP. Součástí práce je kompletní analýza, z níž je sestaven návrh systému, podle něhož je systém následně naprogramován. Návrh aplikace se řídí architekturou MVC, která je v práci popsána jak obecně, tak pro webové prostředí. Jako završení vývoje je popsán způsob a metoda nasazení na produkční server.
Abstract:
This bachelor's thesis deals with CRM systems development using PHP language. This work contains a complete analysis which is used as a base for system design and afterwards programming. Application design uses MVC architecture, which is described both generally and for web use. At the end I described methodology of setting the system on production server.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Milan Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECKA, Stanislav. Tvorba CRM aplikace v jazyce PHP za použití MVC architektury. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ulqhm4 ulqhm4/2
23. 4. 2014
Složky
Soubory
Bulánová, L.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.