Bc. Tereza Hlaváčková

Diplomová práce

Marketing Strategy Change Management

Řízení změny marketingové strategie
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout komplexní metodiku řízení změny strategie ve vybrané společnosti. Výsledkem budem souvislá metodika, kterou bude moci využít jakákoliv firma, která chce změnit svou dosavadní strategii. Samotné řízení změny bude probíhat na základě Lewinova modelu řízení změny. Praktická část bude rozdělená na dvě části, z nichž jedna se bude věnovat již zmíněné metodice řízení …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to suggest a sophisticated methodology of change management while changing marketing strategy in a company. The result of this thesis is the consistent methodology that can be used by any company that desires to change their contemporary strategy. Managing change is based on Lewin’s model of change management in this work. The practical part will comprise two sections …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
  • Oponent: Stanislav Mokrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta