Hana SAHAJOVÁ

Bachelor's thesis

Smysl života v existenciální terapii Irvina D. Yaloma

Meaning of Life in the Existentional Therapy of Irvin D. Yalom
Abstract:
Bakalářská práce se zabývám otázkou smyslu života. V teoretické části popisuji co je existencialismus, jeho významné představitele. Popisuji také další autory, kteří se hledáním smyslu zabývali, z nichž nejvýznamnější je V. E. Frankl a I. D. Yalom. Zmiňuji také doporučení I. D. Yaloma pro psychoterapii. V kazuistické části popisuji jednu kazuistiku od I.D. Yaloma, další kazuistiky jsem si zaznamenala …more
Abstract:
This thesis deals with the question of the meaning of life. In the theoretical section I described what is existentialism, the major representative. Also describe other authors who have dealt with finding a sense, the most important are V. E. Frankl and I. D. Yalom. I mention a recommendation for psychotherapy Yaloma ID. In the practical part I described a case study from ID Yaloma, other case reports …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2011
Accessible from:: 10. 11. 2011

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAHAJOVÁ, Hana. Smysl života v existenciální terapii Irvina D. Yaloma. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 11. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 10. 11. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses um5b7n um5b7n/2
15/11/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15/11/2011
Marklová, E.
16/11/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.