Bc. Lucie Melánová

Diplomová práce

Význam kulturních institucí, organizací a jednotlivců při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou

The significance of cultural institutions, organizations and individuals at documenting the history of the city Jaroměřice nad Rokytnou
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním, jaký podíl a význam měly a do dnešních dnů mají kulturní instituce, organizace a jednotlivci při dokumentaci historie města Jaroměřice nad Rokytnou. V první části je nastíněn stručný vývoj historie Jaroměřic nad Rokytnou, který je důležitý pro pochopení dokumentačního zájmu o toto město. Dále jsou přiblíženy také základní pojmy týkající se sbírkotvorné činnosti …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the study of the share and importance of cultural institutions, organizations and individuals in their times and up to date when documenting the history of Jaroměřice nad Rokytnou. The first part outlines the brief history of Jaroměřice nad Rokytnou, which is important for understanding the documentary interest in this city. Further, the basic concepts of collecting activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie