Mgr. Helena Hrazdilová

Bachelor's thesis

Kartografické aspekty směrnice INSPIRE

Selected cartographic aspects of INSPIRE directive
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením aktuálního stavu implementace směrnice INSPIRE do českého prostředí. Následně zahrnuje popis procesu harmonizace, harmonizaci datové specifikace vodstva s digitálním modelem území a hodnocení možností kartografické vizualizace. Výsledkem práce je mapovací schéma a harmonizační tabulka sloužící k transformaci schémat hodnocených datových sad.
Abstract:
This bachelor thesis deals with evaluation of current implementation state of INSPIRE directive to Czech background. Afterwards it includes the description of harmonization process, harmonization of Hydrology data specification with the digital model of territory, and cartographic visualization possibilities assessment. Output of this thesis is the mapping schema and the harmonization table which is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Mulíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta