Michaela Drechslerová

Bakalářská práce

Stárnutí populace na venkově a ve městech

Ageing of population in villages and cities
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice demografického stárnutí venkovské a městské populace. Jelikož dochází k neustálému pohybu obyvatel a vzájemné interakci mezi městem a venkovem je stejně jako na celostátní úrovni důležité se zaměřit rovněž na menší územní celky a jejich vývoj z hlediska demografického stárnutí. Hlavním cílem práce je zjistit, zda dochází k významnějšímu stárnutí populace …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with demographic aging of rural and urban population. As there is a constant movement of the population and the interaction between the city and the country, it is important to focus on smaller territorial units and their development, as well as at the national level in terms of demographic aging. The main objective of the thesis is to find out if there is a significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Martina Šimková
  • Oponent: Jana Vrabcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74196