Petr Píša

Bachelor's thesis

Porovnání postavení a úkolů obecní policie a Policie ČR

A comparison of the position and tasks of the municipal police and the Police of the Czech Republic
Abstract:
Cílem bakalářské práce je srovnání obecní policie a Policie České republiky, a to především v jejich úkolech a postavení, v práci bude obsažen rozbor platné právní úpravy a její praktická aplikace. A také poukázat na případné nedostatky právní úpravy či aplikace a navrhnout možná řešení. Kdy dále bude zhodnoceno, zda je vhodnější působnost obecní policie i Policie České republiky v oblasti veřejného …more
Abstract:
The objective of this work is comparison municipal police and the Police of the Czech Republic, especially in their duties and will be included in the existing legislation and its practical application. I also point out any shortcomings or the legislation and to propose possible solutions. I will also be assessed that the municipal police and the Police of the Czech Republic in the field of public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS