Bc. Vendula Horčičková

Bakalářská práce

Souvislost předzávodního stresu a použitých copingových strategií s prožíváním závodního flow u běžců orientačního běhu

An examination of a relationship between pre-competition stress, coping strategies, and flow among orienteering runners
Anotace:
Práce se zaměřila na zjištění existence souvislosti mezi druhy copingových strategií použitých před závodem v orientačním běhu a prožitkem flow během závodu. Copingové strategie orientované na problém jsou označovány jako nejefektivnější, a proto bylo předpokládáno, že budou spojeny s kvalitnějším flow, než copingové strategie orientované na odpoutání a strategie orientované na rozptýlení. Jako kontrolovaná …více
Abstract:
The purpose of this study was to examine a relationship between coping strategies used before the orienteering competition and flow during the competition. Task-oriented coping is believed to be the most efficient. Thus it was suggested that it will be connected with a higher quality flow whereas disengagement-oriented coping and distraction-oriented coping will be connected with a lower quality flow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: Mgr. Andrej Hutira

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií