Bc. Ilona Bartesová

Master's thesis

Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích

Police and Municipal Police in Monitoring the Safety and Flow of Traffic on Roads
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kompetencemi Policie České republiky a obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Na jednotlivá oprávnění policistů a strážníků je nahlíženo jednak v rovině teoretické, kdy jsou tato oprávnění představena a je sledován vývoj jejich právní úpravy, a to zejména v případě obecní policie, které byly přiznávány jednotlivé kompetence …more
Abstract:
This thesis deals with the rights of the police and the municipal police in monitoring the safety and flow of traffic on roads. On the individual rights of the police and the municipal police are viewed both in theoretical level, where such competence is introduced and monitored the development of their legislation, particularly in the case of municipal police forces, which were granted individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2015
  • Supervisor: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta