Bc. Pavel Urbaczka

Diplomová práce

Současná hospodářská krize a její výzvy pro úpravu a aplikaci soutěžních pravidel

On Challenges of Recent Economic Crisis for Setting and Applying of Legal Rules on Competition
Anotace:
Tato práce zkoumá vztah hospodářské krize a právní úpravy hospodářské soutěže. Vzhledem k tomuto je rozdělena do několika kapitol zabývajících se hlavními pilíři soutěžního práva, kterými jsou kartely, kontrola koncentrací, zneužití dominantního postavení a veřejné podpory. Práce předpokládá, že hospodářská krize vedla ke změnám chování soutěžitelů, právní úpravy a aplikace právní úpravy ze strany …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of competition regulation in context of the recent economic crisis. After the preliminary remarks defining basic terms and epistemological ground the thesis is divided into several main chapters. These chapters are specifically concerned with cartels, merger control, abuse of dominant position and state aid. It is hypothesized that the recent economic crisis has had …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta