Bc. Soňa Spáčilová

Bakalářská práce

Ekologický výukový program jako podpora výuky předškolních dětí

Environmental educational program as a support of education for preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Ekologický výukový program jako podpora výuky předškolních dětí. Teoretická část shrnuje základní informace vztahující se k danému tématu. Zabývá se environmentální výchovou a jejími cíli u předškolních dětí, vývojem vztahu dětí k přírodě a ekologickým výukovým programem. Poslední kapitola se zaměřuje na zlatohlávka. Praktická část obsahuje ekologický výukový program …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the topic of Environmental educational program as a support of education for preschool children. The theoretical part summarizes the basic information related to the topic. It deals with environmental education, its objectives in preschool age, development of children's relationship with nature and environmental educational program. The last chapter focuses on rose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta