Mgr. Hana Jiříková

Bakalářská práce

Environmentální výukový program „Ptáci na jaře - pestrost v ptačí říši“

Environmental Educational Program Birds in Spring – Diversity in the Bird Land
Anotace:
Záměrem bakalářské práce je tvorba, realizace a evaluace environmentálního výukového programu Ptáci na jaře – pestrost v ptačí říši. V teoretické části se zabývám principy, jejichž pochopení vede k pozitivní změně vztahu lidí (především dětí) k přírodě, nastiňuji problematikou environmentální senzitivity. Dále uvádím možnosti environmentální výchovy v České republice. Popisuji specifika předškolního …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is design, implementation and evaluation of the environmental educational program Birds in Spring – diversity in the bird land. In the theoretical part I deal with principles, that can positively change the relationship of people (especially children) to the nature. Furthermore, I cope with the issue of the environmental sensitivity. I also refer to the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta