Bc. Maria Staňková

Bakalářská práce

Environmentální výukový program pro předškolní děti

Environmental educational program for preschool children
Anotace:
Environmentální výchova je druhem výchovy, jejímž cílem je budovat ve společnosti pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Jedním ze způsobů, jak na jedince environmentálně působit, je environmentální výukový program. Tato práce se zabývá návrhem takového programu pro předškolní děti. Obsahuje teoretická východiska a praktickou realizaci environmentálního výukového programu, včetně popisu a …více
Abstract:
The environmental education describes an educational system that focuses on building positive attitude towards nature and environment within our society. One possible method of exercising environmental influence is an environmental education program. This thesis focuses on the design process of one such program for preschool children. It contains both theoretical foundations and practical realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Ševčíková
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta