Theses 

Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace – Ing. Veronika Melichárková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Veronika Melichárková

Bakalářská práce

Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace

Social services of Kroměříž city, allowance organization

Anotace: Bakalářská práce na téma ,,Sociální služby města Kroměříže“ se zabývá charakteristikou neziskových organizací a rozborem vybrané organizace v Kroměříži. První část je zaměřena na obecný popis neziskových organizací a jejich členění. V druhé části jsou popsány jednotlivé formy neziskových organizací a vybrané zdroje financování. Třetí a čtvrtá část této práce je věnována konkrétní příspěvkové organizaci, jejímu účetnictví, poskytovaným dotacím a hospodaření. V závěru práce je zhodnocena efektivnost využívaných financí a hospodaření organizace za rok 2010.

Abstract: The bachelor thesis called "Social services of the city of Kromeriz" deals with the characteristic of non-profit organizations and analyzes a chosen organization in Kromeriz. The first part is focused on general description of non-profit organizations and their structuring. In the second part individual forms of non-profit organizations and selected sources of financing are being described. The third and the fourth part of the thesis are devoted to a particular contributory organization, its accounting, provided funding and management. The final part of the thesis evaluates the efficiency of utilization of finances and the organization's economy in the year 2010.

Klíčová slova: Klíčová slova Neziskové organizace, sociální služby, organizace, dotace, rozbor hospodaření. Keywords Non-profit organizations, social services, organizations, fundings, economic analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz