Bc. Barbora ŠOLCOVÁ

Diplomová práce

Rovné příležitosti ve vědeckém prostředí jako forma sociální inovace

Equal opportunities in a scientific environment as a form of social innovation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zajišťování rovných příležitostí ve vědeckém prostředí jako formy sociální inovace, jež přispívají k obohacení vědy o potenciál žen i mužů. Teoretická část je zaměřena na obecné zajištění genderové rovnosti, na příčiny nižšího zastoupení žen ve vědě v návaznosti na ženskou dvojroli a aktivity slaďování rodinného a pracovního života. Zároveň se zabývá možnými …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of ensuring equal opportunities in a scientific environment and academia as a form of social innovation, which can enrich science with the potential of men and women alike. The theoretical parts focuses on ensuring gender equality in general, on the causes of lower representation of women in science related to the dual role of women and harmonising work-life balance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2013
Zveřejnit od: 13. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOLCOVÁ, Barbora. Rovné příležitosti ve vědeckém prostředí jako forma sociální inovace. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe