Kateřina TROPPOVÁ

Bachelor's thesis

Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město)

Botanical survey of the meadows by Lhůta (district Plzeň-město)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá terénním průzkumem lučního komplexu u Lhůty v okresu Plzeň město. Bylo nalezeno a určeno 147 rostlinných druhů. Obdržené výsledky byly porovnány s předchozími průzkumy J. Nové 2009 a L. Pivoňkové 2008 této lokality. Studie se zaměřuje také na invazní druhy, které byly nalezeny dva. Zpráva o nich byla předána krajskému úřadu.
Abstract:
This study deals with floristic survey of Lhůta meadow complex, which is located in Plzeň-město district. 147 species of the vascular plants were found and determined. The obtained results were compared with the data from previous research performed by J. Nová 2009 and L. Pivoňková 2008 at this area. The study also focused on four common invasion plant species. Two of them were found and reported.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TROPPOVÁ, Kateřina. Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město). Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/