Theses 

Strategie ve výuce hudební výchovy u žáků se zrakovým postižením – Bc. Dana Matušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Matušková

Bakalářská práce

Strategie ve výuce hudební výchovy u žáků se zrakovým postižením

Strategy in the musical education of students with visual disabilities.

Anotace: Bakalářská práce na téma „Strategie ve výuce hudební výchovy pro žáky se zrakovým postižením“ popisuje specifika zrakového postižení a možnosti vzdělávání žáků s tímto postižením. Zaměřuje se na hudební výchovu z hlediska metodiky, vlivu na rozvoj žáků a úskalí při výběru hudebního nástroje. Praktická část se zabývá metodami práce učitelů hudební výchovy při výuce žáků se zrakovým postižením.

Abstract: The bachelor thesis „Strategies for teaching Music to visually impaired pupils“ describes specifics of visual impairments and possibilities of education for pupils with this disability. It focuses on Music education from the point of view of metodology, influence on pupils´ development and problems in choosing a musical instrument. The practical part deals with methods and ways of work which Music teachers use during teaching pupils with visual impairments.

Klíčová slova: Žák se zrakovým postižením, zrakové postižení, hudební výchova, hudební nástroj, metody výuky, Student with visual impairment, visual impairment, music education, musical instrument, methods of teaching

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz