Jana PETRÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Činnost romského mentora na okrese Český Krumlov

The Activities of Roma District Mentor in Český Krumlov District
Anotace:
Práce se zabývá činností romských mentorů na okrese Český Krumlov. Teoretická část popisuje službu romský Mentor, projekty Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s. v rámci romského mentoringu a dále poukazuje na potřebnost služby pro cílovou skupinu, prostřednictvím témat kriminalita Romů, romská rodina/rod, vzdělání a hodnotový systém. Praktická část práce obsahuje metodiku výzkumu a prezentaci …více
Abstract:
The thesis deals with the activities of Roma mentors in the district of Český Krumlov. The theoretical part descibes the service of Roma Mentor, projects of the Association for Probation and Mediation in Justice - citizens´ associations included in the Roma mentoring, Further, this part highlights the need for services for the target group through topics like criminality of Roma, Roma family/lineage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁŠKOVÁ, Jana. Činnost romského mentora na okrese Český Krumlov. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ur1ekv ur1ekv/2
28. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 3. 2012
Bulanova, L.
29. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.