Radim Darebník

Master's thesis

Aktuální trendy v public relations z pohledu české PR agentury

Current trends in public relations from the perspective of Czech PR agency
Abstract:
Diplomová práce zkoumá aktuální trendy v rámci agenturní praxe public relations. V návaznosti na analýzu dat získaných pomocí sekundárního i primárního výzkumu v jedné české PR agentuře autor předkládá výčet šesti současných trendů z této oblasti marketingové komunikace. Komparativní mediální analýza reálných dat ze dvou komunikačních PR kampaní v časovém rozmezí více než čtyř let, společně s provedenými …more
Abstract:
Master thesis examines the current trends of public relations in the agency practice. The author presents a list of six current trends in this area of marketing communication analysing data obtained through secondary and primary research in one Czech PR agency. A comparative media analysis of real data from two communication PR campaigns over a period of more than four years together with open? interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: David Říha
  • Reader: Alexandra Drozdová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73497