Bc. Hana Jochmanová

Bakalářská práce

Exekuce v našem právním řádu

Execution in our Legal System
Anotace:
Exekuce v našem právním řádu, která je tématem práce, je zahrnuta jak do občanského soudního řádu, tak do zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a do správního řádu. Účelem exekučního řízení je dosáhnout uspokojení konkrétního právního nároku věřitele přiznaného kvalifikovaným způsobem bez ohledu na ochotu dlužníka poskytnout takto přiznané plnění. Práce proto vymezuje nejen …více
Abstract:
The distraint of debtor in Czech law, which is the main topic of the thesis, is contained in both the Civil Procedure Rules and the Distraint Act (exekuční řád), as well as in the Administrative Procedure Act (správní řád). The objective of the distrain process is to satisfy legitimate claims of the creditor with no regards to the debtor’s willingness to cover such claims. The thesis not only defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS