Theses 

Změna životního stylu obyvatelstva České republiky v souvislosti s nástupem světové hospodářské krize – Bc. David Krejča

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. David Krejča

Master's thesis

Změna životního stylu obyvatelstva České republiky v souvislosti s nástupem světové hospodářské krize

Changing lifestyles of population of the Czech Republic in connection with the onset of the global economic crisis

Anotácia: Tato práce je zaměřená na nedávné období globální ekonomické krize a na její dopad na životní styl obyvatel České republiky. Ekonomický propad zaznamenal snad každý ekonomický subjekt v naší zemi a záleželo na každém z nás, jak se s novou situací vyrovnat. Protože Je zcela jisté, že ekonomická situace podstatně ovlivňuje životní styl každého jednotlivce, v této práci jsou analyzována statistická data i vyhodnocené dotazníkové šetření, na základě kterého bylo možné specifikovat, jak a do jaké míry ekonomická krize změnila životní styl lidí v České republice.

Abstract: This work is focused on the recent period of global economic crisis and its impact on the lifestyle of the population of the Czech Republic. The economic downturn experienced almost every economic entity in our country and it was up to each of us how to cope with the new situation. Because it is quite certain that the economic situation significantly affects the lifestyle of every individual in this work are analyzed statistical data and survey evaluated on the basis of which it was you can specify how and to what extent the economic crisis has changed the lifestyle of people in the Czech Republic.

Kľúčové slová: Hospodářská krize, sociální a společenská krize, finanční krize, životní styl, životní úroveň, kvalita života, nezaměstnanost, chudoba, The economic crisis, social and societal crisis, financial crisis, lifestyle, standard of living, quality of life, unemployment, poverty

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 02:36, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz