Bc. Lenka Vokůrková

Bachelor's thesis

Tvorba a redakce textů PR - podkladů pro vystupování v médiích zvolené firmy či instituce s využitím osobní empirie stážisty, brigádníka, zaměstnance (Projekt zakladniho školeni pro pracovniky PR útvarů podniku a institucí)

Creation and edition of PR texts - details for presence in media of specific firm or institution with the utilization of personal empiricism of participant, team-worker, employee (Project of the basic training for PR workers division of enterprises and institutions)
Abstract:
Bakalářská práce je projektem základního školení pro pracovníky PR útvarů podniku a institucí. Je věnována základním pravidlům textové tvorby a komunikačním dovednostem, které jsou pro pracovní pozice v oblasti PR a marketingu nevyhnutelnou kompetencí. První část práce popisuje základní pojmy problematiky tvůrčího psaní. Druhá část detailněji popisuje kompozice textu. Zaměřuje se především na zprávu …more
Abstract:
The bachelor assingment is a project of the basic training for PR workers division of enterprises and institutions. It is applied to the basic rules of text creation and communication skills which present unavoidable need for PR and marketing workers. In first part is explained the basic conception of creative writing problems. Second part is describing in detail the text composition. Is focused mainly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Jitka Černá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní