Bc. Adéla Schmiedová

Bakalářská práce

Elektronické nástroje zlepšení vztahu veřejná správa - občan

Electronic instruments for improvement of relationships between public administration and citizens
Anotace:
Bakalářská práce „Elektronické nástroje zlepšení vztahu veřejná správa – občan“ se zabývá možnostmi využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Na základě českých a zahraničních přístupů se pokouší vymezit termíny, které pojmenovávají snahy o elektronizaci veřejné správy, zejména tzv. e-government, e-governance a e-democracy. Další část analyzuje elektronické nástroje a vztah …více
Abstract:
The bachelor thesis „Electronic instruments for improvement of relationships between public administration and citizen“ deal with the possibilities of the usage of information and communication technologies in public administration. It tries to define notions, that name efforts of electronisation of public administration on the basis of the czech and foreign approaches, especially so called e-government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta