Michaela Škutová

Bakalářská práce

Průzkum trávení volného času ve vybrané lokalitě se zaměřením na segment rodina s dětmi

The survey of spending free time in chosen location focussed on the segment family with children.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat současnou nabídku služeb v Aquasvětě Chomutov a na základě výsledků navrhnout zlepšení služeb pro rodiny s dětmi. Bakalářská práce má část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část obsahuje pojmy vztahující se k rodině a volnému času. Analytická část je zaměřena na podrobnou analýzu nabídky služeb Aquasvěta Chomutov, dotazníkové šetření a rozhovor s …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s theses is to analyze the current offer of services in Aquaworld (Aquasvět) Chomutov and based on the results, to suggest improvements of services for families with children. Bachelor’s thesis has 3 parts – theoretical, analytical and suggestions. The theoretical part includes terms related to family and leisure time. The analytical part is aimed at detailed analysis of offer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu