Bc. Adéla Jarošová

Diplomová práce

Sledování úbytku laktózy při výrobě a zrání přírodního sýra pomocí HPLC-RI

Monitoring of Lactose Decline during the Production and Ripening of Dutch Type Cheese Using HPLC-RI
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou laktózy a jejího úbytku v různých krocích výroby a v průběhu zrání přírodních sýrů holandského typu. Byly vyrobeny 4 různé modelové vzorky přírodních sýrů holandského typu o dvou různých tučnostech a za použití 2 sýrař-ských kultur s odlišným složením. U těchto vzorků byl zkoumán vliv tučnosti sýrů a použití různých sýrařských kultur na změny v obsahu laktózy …více
Abstract:
This thesis deals with the lactose and its decrease in various stages of production and dur-ing maturation of natural Dutch type cheeses. There were produced four different model samples of natural Dutch type cheese with two different fat contents using two cheese cul-tures of with different composition. For these samples, the influence of fat content and cheese cultures on changes in the content of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Bubelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jarošová, Adéla. Sledování úbytku laktózy při výrobě a zrání přírodního sýra pomocí HPLC-RI. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe