Mgr. Veronika Horká

Diplomová práce

Dopravní výchova na 1.stupni základní školy se zřetelem na prevenci ve školní a rodinné výchově

Traffic education in primary school with regard to school and family education
Anotace:
Diplomová práce „Dopravní výchova na 1. stupni základní školy se zřetelem na prevenci ve školní a rodinné výchově“ se zabývá tématem dopravní výchovy ve školním prostředí a v rodině. Teoretická část začíná východiskem pro dopravní výchovu, nehodovostí dětí a jejich pohybem v dopravním prostředí. Dále je rozebrána dopravní výchova z hlediska jejich cílů, fází, tj. v rodinné, předškolní a školní výchově …více
Abstract:
The thesis Traffic education in primary school with regard to school and family education deals with traffic educaton in the school environment and family. The theoretical part begins with the starting point for traffic education, with children's accident rates and their movement in the traffic environment. Furthermore, traffic education is analyzed in terms of their objectives, stages, in family, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy