Bc. Marie Czabková

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zkoumání problematiky dětí mladšího školního věku a mládeže jako cílové skupiny v marketingových komunikacích. V teoretické části je zpracována problematika dětí jako spotřebitelů. Dále jsou charakterizovány nástroje marketingového mixu a marketingové komunikace a jejich působení na cílovou skupinu děti a mládež. V praktické části je realizován marketingový výzkum, který …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore the issue of primary school-age children and youth as a target group in marketing communications. The theoretical part deals with the problems of children as consumers.The tools of marketing mix and marketing communications and their impact on the target group of children are characterized.The practical part is conducted marketing research that tries to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace