Bc. Lucie Lašová Podmelová

Master's thesis

Pracovní listy pro nadané žáky v hudební výchově na druhém stupni ZŠ

Working Sheets for Gifted Pupils in Music Education on the Second Grade of Grammar Schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá pracovními listy v hodinách hudební výchovy na druhém stupni ZŠ pro mimořádně nadané žáky. Cílem práce je vytvořit pracovní listy využitelné v praxi do hodin hudební výchovy. Teoretická část obsahuje nejdůležitější poznatky o nadání, druzích a modelech nadání, hudebním nadání a inteligenci. Další část zahrnuje stav hudební výchovy a dostupné učebnice hudební výchovy pro druhý …more
Abstract:
The master thesis deals with music theory worksheets designated for gifted second grade pupils of grammar schools. The aims of the thesis are: to made worksheets usable during music lessons in practice. The theoretical part summarises most important findings in the field of extraordinary talent, kinds and models of talent, musical talent and intelligence. The next part involves state of music education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education