Bc. Radek Benda

Diplomová práce

Corporate publishing jako efektivní nástroj marketingové komunikace společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Corporate Publishing as an effective tool of marketing communications at Vodafone Czech Republic company
Anotace:
Diplomová práce v teoretické části popisuje východiska pro corporate publishing. Byl zde kladen velký důraz na komunikaci jako takovou, marketingovou komunikaci a vztahy s veřejností. Dále byly popsány jednotlivé formy corporate publishing ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. V praktické části jsem se zabýval konkrétním rozborem jednotlivých nástrojů corporate publishing ve společnosti Vodafone …více
Abstract:
This thesis describes the theoretical basis for the corporate publishing. There is a focus on global communication, marketing communications and public relations. I was also described various forms of corporate publishing at Vodafone Czech Republic a.s. In the practical part I was devoted to individual corporate publishing tools at Vodafone Czech Republic a.s., where I gave the greatest weight ČILICHILI …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní