Mgr. Lucie Míková

Diplomová práce

Aktivizující metody ve výuce na 1. stupni ZŠ: případová studie třídy

Activating teaching methods in the primary school: a classroom case study
Anotace:
Diplomová práce pojednává o uplatnění učení v pohybu v jednotlivých předmětech na prvním stupni základní školy. Teoretická část obsahuje obecnou definici učení a výukových metod, rozděluje aktivizující výukové metody, vysvětluje pojem učení v pohybu a ukazuje jeho zařazení do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Rovněž popisuje, kdo se sledovaným aktivizujícím prvkem již zabýval …více
Abstract:
The Diploma Thesis describes the use of learning in motion in particular subjects in primary schools. The theoretical part contains the general definition of learning, the teaching methods and divides the activating teaching methods. It explains the concept of learning in motion and shows its inclusion in Framework of Education Programme for primary education. It also describes people who have already …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta