Bc. Michal Hubík

Diplomová práce

Kritika Gamifikace - dosavadní výzkumy a validita metody

Critical examination of Gamification - current research and validity of its methods
Anotace:
Stěžejním tématem a zároveň cílem práce je snaha o kritickou analýzu validity paradigmat gamifikace. Jedná se o termín mající skutečné opodstatnění akademického zájmu a potenciál pozitivně ovlivnit daný segment aplikace, či jde pouze o „buzzword“ s blížící se expirační dobou? K ucelené analýze problematiky využívám odborné zdroje z oblasti sociologie, ekonomie a filozofie nových médií. V praktické …více
Abstract:
Crucial topic and also the main goal of this thesis is a critical analysis of gamification paradigm validity. Does gamification have a real justification for its academic interest and potential to positively impact its segment of application or is it only a buzzword with an expiration date dangerously approaching/getting closer? To make the analysis comprehensive, I make use of specialized sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií