Bc. Zuzana Dvořáková

Diplomová práce

Rozvoj a role technologií v řízení lidských zdrojů

The development and role of technology in human resource management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem a rolemi technologií v řízení lidských zdrojů. Cílem práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky rozvoje a role technologií v řízení lidských zdrojů analyzovat druh problému ve vybrané skupině firem a navrhnout odpovídající řešení pro budoucí praxi. Teoretická část je strukturovaná do dvou hlavních okruhů. První je zaměřený na teoretická východiska …více
Abstract:
This master thesis deals with the development and the role of technology in human resource management. The aim of the thesis is based on the theoretical background of development and the role of technology in human resource management to analyze problems in a selected companies and propose recommended solutions for future. The theoretical part is structured into two main areas. The first is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting