Mgr. Iva Dosedělová

Bakalářská práce

Popularizace teorie her

Popularisation of game theory
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme analýze her založených na konceptu vězňova dilematu, konkrétně problematice opakovaných her. Cílem práce je srozumitelně seznámit čtenáře/veřejnost s teorií her.
Abstract:
In this thesis we deal with an analysis of games based on concept of Prisoner's Dilemma, especially issues of repeated games. The aim of the thesis is to acknowledge readers/public with the game theory intelligibly.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. David Kruml, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika