Bc. Veronika Ciková

Diplomová práce

Role soft power v čínské politice vůči Taiwanu

The Role of Soft Power in Chinese Policy towards Taiwan
Anotace:
Námětem práce je problematika vztahů Číny a Taiwanu, jež je zkoumána z perspektivy soft power. V minulosti se Čína pokoušela o dosažení sjednocení za pomoci nástrojů hard power. Postupně však začala svůj postoj měnit a zahrnovat do svého přístupu i prvky soft power. Cílem práce je na základě teorie soft power, představené Josephem Nyem v roce 1990, identifikovat a demonstrovat prvky této složky moci …více
Abstract:
The central topic of the thesis are the cross-Taiwan strait relations that are examined from the soft power perspective. In the past, China was using mainly hard power strategies in order to achieve unification. Gradually she has been changing her approach and she has been incorporating soft power strategies. The aim of the text is to identify and demonstrate the elements of this segment of power in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií