Mengyan Jin

Bachelor's thesis

Financial Situation Assessment of the PetroChina Co. Ltd.

Financial Situation Assessment of the PetroChina Co. Ltd.
Abstract:
This thesis aims to evaluate the financial condition of the company which is called Petro China Co. This company is one of the largest companies in China and also the largest distributor and producer in gas and oil industry of China. We will analyze the company’s financial data from 2010 to 2014. This thesis has six chapters. The first chapter will introduce the main goal and the structure of this …more
Abstract:
This thesis aims to evaluate the financial condition of the company which is called Petro China Co. This company is one of the largest companies in China and also the largest distributor and producer in gas and oil industry of China. We will analyze the company’s financial data from 2010 to 2014. This thesis has six chapters. The first chapter will introduce the main goal and the structure of this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance