Bc. Radomír Beneš

Diplomová práce

Guantánamo Diary: a Case Study and Translation Comparison

Guantánamo Diary: a Case Study and Translation Comparison
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit a porovnat dva nezávislé překlady téže knihy nazvané Guantánamo Diary, kterou napsal Mohamedou Ould Slahi. Knihy, která byla zveřejněná po šesti letech soudních sporů a jednání ve snaze zpřístupnit Slahiho rukopis veřejnosti. Práce se zabývá dvěma překlady, a to slovenskou knihu Denník Guantánama: Príbeh väzňa, a českým titulem Deník z Guantánama. V první části práce se zaměřuji …více
Abstract:
The objective of the thesis is to assess and compare two independent translations of the same book, Guantánamo Diary, originally written by Mohamedou Ould Slahi and published after six years of litigation and negotiations of Mohamedou’s attorneys to have his manuscript cleared for public release. The thesis deals with two of the translations, namely the Slovak Denník z Guantánama: Príbeh väzňa and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta