Mgr. Jan Vaníček

Bakalářská práce

Vzdělávání žáků a žákyň s mentálním postižením: Kritická diskurzivní analýza.

Education of Pupils with Mental Disorder: Critical Discourse Analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku základního vzdělávání dětí s mentálním postižením. Teoretická část se zabývá nejprve vymezením základních pojmů, které souvisejí s tématikou mentálního postižení, a posléze vývojem a současnými trendy v oblasti vzdělávání dětí s mentálním postižením. Praktická část se pokouší prostřednictvím metody kritické diskursivní analýzy zjistit, jakým způsobem …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issue of primary education of children with mental disorder. The theoretical section is concerned with definition of basic concepts connected with theme of mental disorder and next with historical development and contemporary trends in education of children with mental disorder. Through method of critical discourse analysis the empirical section tries to show the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta