Eva SKOPALOVÁ

Bachelor's thesis

Soubor ošetřovatelských diagnóz NANDA International pro psychiatrické oddělení

Set of NANDA International nursing diagnoses for psychiatric department
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout základní soubor nejpoužívanějších ošetřovatelských diagnóz NANDA International na vybraných psychiatrických pracovištích včetně určujících znaků, souvisejících faktorů případně rizikových faktorů. Data byla získána od všeobecných sester a zdravotnických asistentů pracující na lůžkových odděleních psychiatrické léčebny v Opavě a psychiatrického oddělení ve Fakultní …more
Abstract:
The goal of bachelor's work was to design basic package of NANDA International nursing diagnosis on chosen psychiatric departments, including determining signs, related factors and alternatively dangerous factors. Datas have been acquired from nurses and health care assistants working on inpatient wards of mental hospital in Opava and psychiatric department on Faculty Hospital in Ostrava. Respondents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013
Accessible from:: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2014
  • Supervisor: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKOPALOVÁ, Eva. Soubor ošetřovatelských diagnóz NANDA International pro psychiatrické oddělení. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta